09 y 10 de febrero / otsailaren 09 eta 10

Estamos de suerte en Vitoria-Gasteiz. El 9 y 10 febrero nos visitan Alba y Gas, dos profesores de la élite mundial del Lindy Hop.

Zorionekoak gara Vitoria-Gasteizen. Otsailaren 9 eta10ean Alba eta Gas etorriko zaizkigu, mundu mailako Lindy Hop irakasleak.

Sus clases son divertidas, originales, dinámicas… y sobre todo muy muy eficaces.

Beren eskolak dibertigarriak, originalak, dinamikoak… eta bereziki oso eraginkorrak dira.

Impartirán clases de lindy hop de alta calidad, concepctos que nunca olvidarás y que sin duda pondrás en práctica en la pista de baile. Además, como algo especial, en cada nivel habrá un taller muy especial: «Leaders que bailan y Followers activas»… algo realmente muy interesante … ven a comprobarlo.

Kalitate handiko lindy hop eskolak emango dituzte, inoiz ahaztuko ez dituzun eta dantzatzerakoan erabiliko dituzun kontzeptuak. Honetaz gain, maila bakoitzean «Leader dantzariak, follower gogotsuak» lantegi berezia eskainiko digute. Benetan interesgarria, zatoz eta egiaztatuko duzu!

Las clases serán en «Pasotriple», c/ Cubo, 2.

Eskolak «Pasotriplen» izango dira, Cubo kalea, 2.

Apúntante en nuestro formulario y tendrás toda la información actualizada.

Eman izena formularioa beteta eta eguneratutako informazio guztia jasoko duzu

Información / Informazioa

Precios / Salneurria

  • Socios / Bazkideak: 45€
  • No socios / Ez bazkideak: 65€

Nivel avanzado / Maila aurreratua

  • Sábado 9 Larunbata: 11:30-13:30
  • Sábado 9 Larunbata: 16:15-18:15: «Leaders que bailan y Followers activas»/»Leader dantzariak, follower gogotsuak»

Nivel intermedio / Erdibitarteko maila

  • Sábado 9 Larunbata: 18:30-20:30
  • Domingo 10 Igandea: 11:30-13:30:»Leaders que bailan y Followers activas»/»Leader dantzariak, follower gogotsuak»

…y para completar el fin de semana… / …eta asteburua biribiltzeko…

conciertazo de Enric Peidro + invitado especial el domingo 10

Enric Peidroren + gonbidatu berezia kontzertu ikaragarria otsailaren 10ean

http://www.enricpeidro.com

pronto más información / laister informazio gehiago